Modul Byznys online

Zcela nová třída aplikace  Byznys online verze 2.0, navržená dle nejnovějších trendů, navazuje na úspěch první verze aplikace Byznys online.

V nově stanovené třídě této aplikace se odrážejí nejnovější postřehy internetových systémů, obsahuje manažerské nástroje ERP Byznys,  jež najdou uplatnění prakticky ve všech oblastech podnikání. Od controllingu, financí a účetnictví, přes výrobu, dopravu, skladové hospodářství, prodej, řízení vztahů se zákazníky až po personalistiku a marketing.

Zobrazovací prostředí  na jednom místě prezentuje  sestavy a přehledy s aktuálními informacemi o celé společnosti. Zobrazuje tak důležité skutečnosti a nezahlcuje uživatele velkým objemem informací, které by mohly odvádět od podstatných problémů.

Byznys online verze 2.0 dodržuje kompatibilitu stávajících konfigurací Byznys online.

 

 

 

Zásadním způsobem dokáže zefektivnit nejen podnikové procesy – tedy zlepšení administrativy samotné organizace, zlepšení procesů prodeje a nakupování, řízení financí i lidských zdrojů, ale také zkvalitnit služby pro zákazníky v podobě jednodušší komunikace vůči zákazníkům i dodavatelům.

Jedná se o nástroj, který umožňuje webový online přístup k libovolným datům v informačním systému Byznys. Uživatel díky tomu může k informacím přistupovat z jakéhokoliv zařízení s webových prohlížečem ( notebooky, tablety a mobily). Vše je řízeno z ERP prostředí, protože Byznys online využívá možnosti technologie PUV.
To znamená, že není nutné vytvářet specifický kód a lze jednoduše vytvářet aplikace ve webovém rozhraní, které validují specificky práci s daty shodně jako uživatelské úpravy v  ERP Byznys. Uživatelské rozhraní je samozřejmě možné graficky upravovat.
Byznys online plně respektuje přístupová práva ERP uživatelů, využívajících vytvořené webové aplikace. Samotná aplikace je instalována v cloudu, nebo na vlastním web serveru.

K největším přednostem patří svoboda uživatele při utváření vlastní konfigurace a 100% kontrola vlastního webovém prostředí. Přínosem je vznik nových komunikačních a obchodní kanálů s dostupnosti 24 hodin denně.

 • Reporting
 • Autorizační procesy
 • Pořizování a editace dat
 • Prohlížení tabulek, formulářů a dokumentů online z Byznys ERP
 • Editaci, přidávání nových záznamů a ukládání dat online do Byznys ERP
 • Prohlížení dokumentů, opravu a přidávání dokumentů do Centra sdílení Dokumentů
 • Zobrazení a tisk sestav vytvořených v Byznysu

Příkladem  využití jsou aplikace pro:

 • Schválení dokladů na webu
 • Záznam výkonů do zakázek s tiskem přehledu nákladů
 • Aplikace do firemního intranetu
 • Uživatelské úpravy pro pracovníky v terénu
 • Aplikace pro osoby, které nejsou uživateli ERP Byznys, nebo pro zákazníky

  

 Aplikace je vhodná pro nasazení v prostředí B2B, B2C.Přihlásit se »

# Popis ukázkových konfigurací

Potvrzení úkolu (mobile)

Ukázková konfigurace přizpůsobená na provoz v mobilních zařízeních,  jako je telefon či tablet. V konfiguraci se projeví implementovaná technologie responzivního zobrazení, kdy zobrazení se automaticky upravuje podle použitého zařízení. Konfigurace slouží ke změně stavu úkolu (probíhá, neprobíhá, hotovo apod.) daného uživatele, pořízeného v ERP Byznys.

Prováděcí doklad (evidence servisních zásahů)

Pořízení, editace a tisk prováděcího dokladu (servisního zásahu) přes webové rozhraní

Podpis dokladu v terénu - vložení elektronického podpisu

Naše řešení umožňuje vložení vlastnoručního podpisu do dokladu, a jeho následné použití v elektronickém dokumentu (reportu PDF). Vzniká tak vlastnoručně podepsaný doklad, který je plně srovnatelný s podepsaným dokumentem papírovým. Takto podepsaný dokument, kdy podpis se stává součástí dat, lze následně snadno zpracovávat, v rámci stávajících obchodních procesů, s využitím informačního systému Byznys ERP. Vložení podpisu zabezpečí integritu dokumentů.

Dochází tak k významným úsporám jak časovým, tak také k úspoře peněžní, šetří se příroda, ale hlavně se zvyšuje bezpečnost procesů v rámci dokumentů a informací.

Řešení tak umožňuje podepisovat např. nabídky, objednávky, prováděcí dokumenty, smlouvy, faktury, výkazy apod., stačí k tomu dotykový displej telefonu, tablet, PC.

 

 

Obchodní partneři

Číselník obchodních partnerů poskytuje ucelené informace o jednotlivých obchodních partnerech, použitelné v obchodním styku, případně informace důležité k obchodnímu jednání a k řízení vztahů se zákazníky. K dispozici je tak mnoho doplňujících informací např. kontaktní osoby, obchodní podmínky, blokace, kód ceny, zakázky na obchodního partnera apod.

Číselník obchodních partnerů je napojen na modul CSD, který slouží k ukládání libovolných dokumentů přímo do přidružené samostatné databáze, jejich následnou editaci s možností sledování jednotlivých verzí dokumentů, zařazování do složek a sdílení dokumentů s ostatními uživateli.

Obchodní případy

Pojem "Obchodní případ" představuje např. důležitý projekt, ke kterému požadujeme znát všechny související doklady (např. vydané faktury, objednávky, zakázky, vydanou i přijatou korespondenci, úkoly atd.).

CRM kontakty

CRM
Vysoce konkurenční tržní prostředí  klade velké nároky na flexibilitu firmy a její schopnost udržet si a rozvíjet stávající klientskou základnu. 
CRM systémy, které vašemu podniku poskytnou podporu pro efektivnější sledování a organizování vztahů se stávajícími i potenciálními zákazníky prostřednictvím sběru, ukládání, využívání a analýzy dat. Informace o zákaznících a jednáních s nimi pak mohou být zadávány, ukládány a zpřístupněny pracovníkům napříč různými odděleními celé společnosti. CRM může posloužit také jako nástroj pro podporu marketingových či obchodních oddělení ve společnosti s návazností jak na operativní úseky na pracovištích (například hotline, infolinka či servisní středisko), tak i na vrcholové vedení společnosti (taktické a strategické plánování, hodnocení obchodníků, podklady pro přístup ke kategoriím partnerů apod.). 

Spravujete kontakty zákazníků a obchodních partnerů, řídíte obchodníky a máte pod kontrolou portfolio příležitostí a zakázek.

 • evidujete informace a data o zákaznících a partnerech včetně propojení s kalendářem
 • analyzujete a porovnáváte vztahy se zákazníky a partnery
 • zpracováváte poštu
 • evidujete nové příležitosti
 • realizujete marketingové akce
 • prodáváte, schvalujete doklady nebo vyřešíte servisní případ přímo v terénu

Rezervace vozidel

Speciální konfigurace umožňuje sledování a rezervaci vozidel společnosti. Pomocí úlohy je možné přijímat požadavky na vozidla, ale i vysledovat její stav, jako je její ralizace, fakturace s možností poskytnou uživateli příslušné dokumkeny (příkaz k jízdě) v elektronické podobě.
Umožňuje pořídit požadavek na rezervaci vozdila, nebo, případné, schválení rezervací.

 

Kniha jízd

Zadávání stazek přes webové rozhraní dle potřeb a požadavků uživatele.
Uživatel může vkládat řádky jednotlivých jízd v rozsahu: činnost, čas od - do, ujeté km, soukromá jízda A/N, stálé cesty, poznámku.
Možnost předvyplnění údajů dle přihlášení - řidič, SPZ. Při editaci je možnost opravit údaje již zadaných stazek .
Takto zadané stazky budou sloužit pro evidenci Knihy jízd a pro případný výpočet cestovních náhrad. Pro výpočet cestovních náhrad je potřeba zajistit, aby jednotlivé záznamy stazky, které se týkají jedné služební cesty, na sebe časově navazovaly.

 

 

 

Spedice objednávky

Dopravní společnosti a nejenom ty,potřebují sledování evidovaných přeprav, rozvozů a podobně. Pomocí úlohy je možné přijímat požadavky na přepravu, ale i vysledovat její stav, jako je její realizace, fakturace, předání zboží s možností poskytnout uživateli příslušné dokumenty v elektronické podobě CMR, faktury, a to v obou směrech, od uživatele do Byznysu, nebo z Byznysu k uživateli.
Konfigurace zobrazuje seznam objednávek s rozlišením jejich stavu (probíhá, ukončeno, fakturováno) s informací o přepravovaném zboží, termínech, s možností odkazu na aktuální pozici zásilky.

Konfigurace je přehledem spedičních objednávek. Zmožňuje vyhledávání, barevní přídění dle stavu objednávky.

Kniha jízd PHM

Zadávání stazek přes webové rozhraní dle potřeb a požadavků uživatele s přidanou možností vložení informace o tankování.
Uživatel může vkládat řádky jednotlivých jízd v rozsahu: činnost, čas od - do, ujeté km, soukromá jízda A/N, stálé cesty, poznámku.
Možnost předvyplnění údajů dle přihlášení - řidič, SPZ. Při editaci je možnost opravit údaje již zadaných stazek .
Takto zadané stazky budou sloužit pro evidenci Knihy jízd a pro případný výpočet cestovních náhrad. Pro výpočet cestovních náhrad je potřeba zajistit, aby jednotlivé záznamy stazky, které se týkají jedné služební cesty, na sebe časově navazovaly.

 

Autorizace faktur přijatých

Potvrzení autorizace faktur

Jedná se o konfiguraci umožnující provádět standardní autorizační procesy ERP Byznys z webového prostředí.

Zobrazuje přijaté faktury k autorizaci pro daného uživatele. Možností je zkontrolovat základní zápis dokladu, prohlédnou přiložený soubor k dokladu -  např. faktura ve formátu PDF a provést samotnou autorizaci, případně její zamítnutí, s možností zápisu důvodu tohoto rozhodnutí. Tyto kroky jsou okamžitě zohledněny v ERP Byznys , kde autorizace pokračuje následujícím logickým krokem.

 

Pořízení základní verze přijatých faktur

Konfigurace je určena především společnostem, které potřebují evidovat  přijatou fakturu dříve, než se dostane k uživateli systému Byznys, standardně do finanční účtárny.

Příkladem mohou být společnosti, zaměřená na vedení finančního účetnictví, nebo společnosti, kde je potřeba vkládat přijatou fakturu dříve osobou, která není uživatelem Byznysu.
Pomocí tohoto nástroje je možné značně zjednodušit postup pořízení přijaté fakturu do systému a zefektivnit  tak případné procesy autorizace atd. 

 

Kniha vydaných faktur

Nabídka Kniha vydaných faktur obsahuje veškeré vydané faktury a informace o nich zobrazuje v přehledné tabulce, kde každému řádku odpovídá vždy jedna faktura. V této nabídce má uživatel možnost  prohlížení detailu faktury a informaci o  stavu zaplacení.

 

Kniha přijatých faktur

Nabídka Kniha přijatých faktur obsahuje veškeré přijaté faktury a informace o nich zobrazuje v přehledné tabulce, kde každému řádku odpovídá vždy jedna faktura. Uživatel má možnost prohlížení detailu a informaci o stavu zaplacení.
Možností je zkontrolovat základní zápis dokladu, prohlédnou přiložený soubor k dokladu - např. fakturu ve formátu PDF.

 

 

Výsledovka

Výsledovka - výkaz zisků a ztrát se vždy vztahuje k určitému období a podle zákona o účetnictví je povinnou součástí účetní závěrky.

Výsledovka je tvořena pouze nákladovými a výnosovými účty. Na jedné straně výsledovky se objevují  náklady provozní, finanční a mimořádné a na straně druhé provozní, finanční a mimořádné výnosy. Náklady a výnosy jsou účtovány k okamžiku, kdy vznikly. 

Výkaz zisku a ztráty (někdy zkráceně výsledovka) ukazuje, jakého výsledku hospodaření účetní jednotka dosáhla za sledované období, včetně porovnání s obdobím minulým. Výkaz zisku a ztráty je povinnou součástí účetní závěrky vyhotovené jak podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), tak podle právní úpravy účetnictví platné v ČR ( zákon o účetnictví a navazující předpisy)

Rozvaha

Rozvaha slouží uživateli k zobrazení koncového stavu aktiv a pasiv k určitému období.
Sestavuje se na základě informací z finančního účetnictví.

Základní funkcí rozvahy je přehledně uspořádat a vyjádřit majetek (v penězích) a jeho zdroje financování a poskytnout základ pro zhodnocení finanční situace podniku.

Přehled zisku

Nabídka přehled zisku slouží uživateli k zobrazení celkových nákladů a výnosů po obdobích za aktuální rok s uvedením výsledného zisku.

Každý řádek reprezentuje náklady, výnosy a výsledný zisk jednoho měsíce.
Celkové roční hodnoty jsou uvedeny v informativních polích pod tabulkou.

Deník dokladů

Nabídka Deník dokladů umožňuje uživateli zobrazení účetních dokladů, včetně informací o zaknihování, případně, kde se daný doklad nachází. Je možné libovolné filtrování a hledání.

Výplatní lístek

Konfigurace je zaměřena na automatizaci firemní mzdové agendy. Uživatel, po přihlášení do konfigurace pro mzdy, má možnost získat mzdový lístek, za jednotlivá odpracovaná období.
Mzdový lístek může být, pro zvýšení bezpečnosti, uzamčen pod heslem zadaným v ERP Byznys, na mzdové kartě pracovníka. Informace, poskytnuté ve výpisu mezd, jsou plně konfigurovatelné a jejich rozsah si plně řídí uživatel. 

Mzdový výkaz - Docházka

Umožnuje shromažďovat informace z decentralizovaných pracovišť přes webové rozhraní a jejich následné  zpracování  mzdovou účtárnou, jako podklad pro mzdy.  V popisovaném řešení je možné zadávat fond pracovní doby, dovolené, nemoc.

 

 

Docházka (archiv)

Po zpracování mezd mzdovou agendou dojde k přemístění do ARCHIVU, kde již není možná editece záznamu.

Pokladní záznam EET - mobil, PC, tablet

Konfigurace umožňující online registraci plateb z  ERP Byznys.

 • vytvoření příjmového pokladního dokladu s odesláním údajů do elektronické evidence tržeb (EET) a tisk pokladního dokladu, včetně údajů obdržených z portálu EET

Nově vytvořená obecná podpora EET, v aplikaci Byznys online, umožňuje uživateli v terénu online vytvoření pokladního dokladu s odesláním údajů do elektronické evidence tržeb a tisk pokladního dokladu, včetně údajů obdržených z portálu EET.

Konfigurace MOBIL - umožnuje optimalizaci záznamu pro mobilní telefon.

 

EET je zkratkou pro elektronickou evidenci tržeb, označovanou také jako e-tržby. 

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016.Zákon ukládá plátci povinnost přijaté hotovostní tržby odesílat na společné technické zařízení správce.

 

Jak EET funguje?

Podnikatel zašle datovou zprávo o provedené transakci ve formátu XML finanční správě. Finanční správa datovou zprávu zpracuje a odešle podnikateli potvrzení jejího přijetí a to přidělením fiskálního kódu (FIK). Podnikatel vytiskne účtenku (včetně FIK kódu) a předá ji zákazníkovi. Evidenci dané tržby si zákazník či podnikatel může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy.

EET se eviduje v běžném nebo ve zjednodušeném režimu. Běžný režim spočívá v online připojení a v odeslání tržby v okamžiku přijetí peněžních prostředků. V případě výpadku spojení je podnikatel povinen tyto tržby správci daně zaslat do 48 hodin. Zjednodušený režim pracuje v offline režimu. Podnikatel tržby eviduje a v okamžiku internetového připojení, nejdéle do 5 dnů, musí tržby zaslat finanční správě.

Fiskální identifikační kód - FIK
Jedná se o unikátní kód účtenky, který zašle systém finanční správy a který se musí uvést na účtence. Dojde-li při evidování tržby k překročení mezní doby odezvy nebo v případě evidence tržeb zjednodušeným způsobem, fiskální kód se na účtence uvádět nemusí. Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

Co je to EET ?

Servisní případy - podání reklamace

Řešení umožňuje plně ovládat servisní agendu z webového prostředí, jednotlivé konfigurace Byznys online je možné jednoduše modifikovat pro implementaci zrovna vašich procesů. Podpora možnosti využití online zadávání reklamací, zadávání požadavků na servis (servisní opravy automobilů) z webového prostředí.

Přidat servisovaný sortiment

Nabídka umožňuje přidat servisovaný sortiment, včetně seznamu navázaných servisních případů.

Skladová objednávka

 • umožňuje pořizování a editaci skladových objednávek .
 • položky  objednávek je možno pořizovat výběrem z číselníku sortimentu skladů. 
 • umožnuje, dle individuální požadavků jednotlivých uživatelů, zadávat skladové objednávky

Možnosti použití skladové objednávky jsou jak v segmentu B2B,  tak B2C. Konfigurace umožnuje zadávat přímo do prostředí Byznys skladovou objednávku, bez nutnosti přenášení informací mezi více systémy. Skladová objednávka může ctít pravidla nastavená v chování skladu, jako je cenová politika, přístupnost skladových položek, číslo skladu, číslo skupiny atd.  

 

Autorizace skladových objednávek vydaných

Konfiguraci umožňující provádět standardní autorizační procesy ERP Byznys z webového prostředí.
Zobrazuje vydané objednávky k autorizaci pro daného uživatele. Možností je zkontrolovat základní zápis dokladu, prohlédnou přiložený soubor k dokladu -  např. faktura ve formátu PDF a provést samotnou autorizaci, případně její zamítnutí, s možností zápisu důvodu tohoto rozhodnutí. Tyto kroky jsou okamžitě zohledněny v ERP Byznys , kde autorizace pokračuje následujícím logickým krokem.

 

Přehled sortimentu dle sériových čísel

Nabídka Přehled sortimentu dle sériových čísel poskytuje přehled o stavu jednotlivých sériových číslech dle zadané podmínky a to včetně možnosti zobrazení karty sériového čísla.

Stavy skladů

Konfigurace zobrazuje podrobnou evidenci stavu a pohybu zásob na libovolném počtu skladů, umožňuje tak kontrolu přijatých a vydaných objednávek.

 • stav jednotlivého skladu
 • obrázek
 • číslo skladu
 • skupinu sortimentu
 • číslo sortimentu
 • název sortimentu
 • stav
 • rezervace - zobrazení stavu na přijatých objednávkách
 • objednáno - zobrazení stavu na vydaných objednávkách

Žádanka opravy

Žádanky řídí životní cyklus každého požadavku, který ve firmě vznikne. Žadatel jej zanese do systému, který jej předá nadřízenému k vyjádření a autorizaci. Uživatel může žádanky pořizovat, editovat, schvalovat a rušit nejenom v klientské aplikaci systému Byznys ERP, ale i pomocí webového přístupu.

Do této webové aplikace mohou mít přístup i pracovníci, kteří nemají přístup do samotného systému. Žádanky, které jsou takto pořízené, se online promítají přímo do databáze v Byznys ERP.

V celém autorizačním procesu může být zapojeno i více schvalujících osob či další automatizované operace. Na žádance lze následně sledovat v jakém kroku a v jakém stavu se proces nachází.
Mezi hlavní přednosti patří přehled o všech požadavcích od jejich vzniku až po finální výsledek, včetně odpovědnosti a dohledu nad stanovenými termíny. Důležité je také odstranění papírové evidence, automatizace a elektronizace rutinních činností.

Pomocí ukázkové aplikace na pořízení žádanky pro opravu je možné zadat a následně evidovat stav žádosti z prostředí Byznys online. Po pořízení dané žádanky se spustí příslušný autorizační proces a její vyřízení  je již plně kontrolováno procesy, nastavenými v ERP.  Připravená konfigurace umožňuje editaci a pořizování žádanek a je přímo napojena na danou konfiguraci žádanek v ERP Byznys.

 

Karta zakázky

Umožňuje prohlížení a editaci karet zakázek, včetně možnosti tisku seznamu, nebo jednotlivé karty zakázky. Lze také prohlížet, nebo přidávat přílohy ke kartě zakázky, přidaná příloha je automaticky uložena do CSD. 

Přidat náklady na zakázku

Konfigurace určená pro externí pracovníky společnosti, kteří potřebují, nebo je od nich požadován, vstup dat na kartu zakázky.
Uživatel v minimalistické podobě, s odkazem na jeho zakázku, může zapisovat data a tvořit její náklady pro navazující zpracování a kontroling. Tato konfigurace umožňuje zápis i prohlížení nákladů na zakázkách.