Podpora webového zpracování By ...

Podpora webového zpracování Byznys Servis

 

Možnosti podpory servisních služeb rozšířila v informačních systémech Byznys ERP společnost Byzyns software s.r.o. s novým modulem Byznys Servis.
Řešení umožňuje kompletní management servisních případů včetně napojení na další související procesy, jako je sortiment náhradních dílů, CRM, vyčíslení nákladů, zpětné vyhodnocování kvality výroby a další.
V souvislosti s tímto modulem jsme do aplikace Byznys online připravili novinku a to plnou podporu online webového zpracování modulu ERP Byznys Servis.

Aplikace najde využití hlavně v oborech, kde následný servis prodaného zboží je podstatnou a dlouhodobou součástí podnikání – typický je příklad servisu automobilů či zemědělské techniky, oblast výroby, maloprodej a následný servis.

Jednotlivé konfigurace Byznys online je možné jednoduše modifikovat pro implementaci zrovna vašich procesů. Podporu možnosti využití online zadávání reklamací, zadávání požadavků na servis (servisní opravy automobilů) z webového prostředí.

 Konfigurace připravené pro zadávání:

  • Servisovaný sortiment
  • Servisní případy
  • Podpora importu dokumentů k požadavku na servis CSD (skenovanání paragonu, účtenky, faktury atd.) potřebnvýh k vyřízení reklamace

 Příklad využití konfigurace – Servisní případy – podání reklamace:

Připravená konfigurace slouží pro snadné zadávání reklamace ze strany uživatele 

  • Uživatel zadá popis, požadované řešení, popis jednotlivých prací, poznámku
  • Tímto vznikne Servisní případ na konkrétním servise, kam reklamovaný sortiment patří
  • Servis doplní údaje jako vyjádření technika, fáze reklamace, skutečné řešení, datum, kdy sortiment přišel do servisu, číslo protokolu, jméno technika s kontaktními údaji i číslo odeslaného balíku atd.

 Všechny tyto informace, i v jaké fázi se reklamace nachází, může uživatel sledovat online