Nová třída úspěšné aplikace By ...

Nová třída úspěšné aplikace Byznys online

Zcela nová třída úspěšné aplikace Byznys online verze 2.0, navržená dle nejnovějších trendů, navazuje na úspěch první verze aplikace Byznys online.

V nově stanovené verzi této aplikace se odrážejí nejnovější postřehy internetových systémů, obsahuje manažerské nástroje  Byznys ERP,  jež najdou uplatnění prakticky ve všech oblastech podnikání. Od controllingu, financí a účetnictví, přes výrobu, dopravu, skladové hospodářství, prodej, řízení vztahů se zákazníky až po personalistiku a marketing.

Zobrazovací prostředí  na jednom místě prezentuje  sestavy a přehledy s aktuálními informacemi o celé společnosti. Zobrazuje tak důležité skutečnosti a nezahlcuje uživatele velkým objemem informací, které by mohly odvádět od podstatných problémů.

 

Byznys online verze 2.0 dodržuje kompatibilitu stávajících konfigurací Byznys online.

 

Moderní a 100% responzivní design

Možnost správy uživatelského účtu z prostředí webu

Čas na rozhodování se neustále zkracuje a je stále důležitější
mít informace a data okamžitě po ruce.

 

.

 

Novinky Byznys online verze 2.0

  • Logické a intuitivní uspořádaní rozložení ovládacích prvků a obsahu stránky, s důrazem na maximální využití prostoru
  • Optimalizace rychlosti - asynchronní zpracování požadavků
  • Implementace pracovní plochy systému Byznys ERP do prostředí Byznys online
  • Zobrazení gridů na ploše, oblíbená rozšířená funkcionalita z prostředí systému Byznys ERP do aplikace Byznys online
  • Manažerský nástroj definice dashboardu
  • Zobrazení uživatelských informací. Informace, které uživatel obdrží v prostředí systému Byznys ERP, jako úkoly, kalendářové záznamy atd. nově vidí i z prostředí Byznys online.
  • Nově je možné definovat „Konfigurace“ jako „Responzivní“ nebo „Absolutně pozicované“
  • Varianta pevného nebo plovoucího gridu. najde využití zejména v mobilních zařízeních
  • A spoustu dalších užitečných vlastností

 

            

 

 

Dashboard - z anglického překladu „nástěnka“, se využívá u struktury informací, které mají za cíl integrovat informace z více složek do jednotného zobrazení. Zobrazení je tvořeno vybranou množinou grafů a tabulek.

Zobrazovací prostředí  reportingu  na jednom místě prezentuje předdefinované sestavy a přehledy s aktuálními informacemi o celé společnosti. Umožňuje sledovat stav financí, účetnictví, prodejů, skladových zásob a dalších vyžádaných ukazatelů. 

Ve svém důsledku dasboard není nic jiného, než vhodné zpracování tabulek a převedení dat, z kterých se pak vytvoří správný grafy.

 

                 

 

Responzivní design – je pojem, který označuje schopnost zobrazovat se správně na nejrůznějších typech elektronických zařízení, ať už se jedná o notebooky, netbooky, mobilní telefony, či tablety. Díky tomu je možné pohodlné prohlížení internetových stránek, které se tak přizpůsobí velikosti vašeho displeje.