Novinky Byznys online - obecná ...

Novinky Byznys online - obecná podpora EET

Nově vytvořená, obecná podpora EET, v aplikaci Byznys online, umožňuje uživateli v terénu online vytvoření pokladního dokladu s odesláním údajů do elektronické evidence tržeb a tisk pokladního dokladu, včetně údajů obdržených z portálu EET. Pokladní doklad je možno pořídit z mobilního zařízení (chytrého telefonu, tabletu, notebooku), včetně tisku na mobilní tiskárně.

Konfigurace BYZNYS online EET pokladní doklad má v rámci svého chování stejný rozsah zpracování komunikace s EET, jako příjmový pokladní doklad bez soupisky, v modulu Pokladna ERP Byznys.

 

Na portálu www.byznysonline.eu jsou připraveny konfigurace pro EET pokladní doklad – podpora v aplikace Byznys online pro příjem hotovosti online v terénu.

 

  • Zjednodušený zápis pro mobilní zařízení

Zjednodušená konfigurace je určena pro malé mobilní telefony s omezeným požadavkem na zadáváním vstupních informaci, s důrazem na jednoduchost zadávání a rychlost zpracování. 

  

 

  •  Příjmový pokladní doklad

Pokladní doklad s možností zadání informaci o středisku, zakázce, pokladně, obchodním partneru atd. Možnosti implementace EET v prostředí Byznys online jsou shodné s rozsahem funkcionality EET v modulu pokladna Byznys ERP.

 

 

Následně, v případě, kdy se z webové stránky uloží pokladní doklad, dojde k jeho uložení do BYZNYSu VR(R), včetně údajů získaných z portálu EET. 

Konfigurace EET podporují pokladní doklady s rozpisem DPH ve stejném rozsahu, jako umožnuje zápis pokladního dokladu v ERP Byznys  bez soupisky.

Konfigurace obsahuje tiskový report, který je koncipován ve stejném rozsahu a tvaru, jako je tiskový výstup EET v prostředí ERP Byznys .

Aplikace podporuje tisk na mobilních zařízeních Android 6 a vyšších, tisk je uskutečněn po uložení pokladního dokladu, na vyžádání obsluhy. Tisk je připraven na šíři kotoučku 58 mm a na tento formát je uzpůsoben. V rámci zavedení je možné tiskový výstup modifikovat, dle potřeb uživatele.