Novinky Byznys online - verze 4.04

Novinky Byznys online - verze 4.04

Pro naše uživatele jsme připravili nové funkcionality modulu Byznys online 2.0 od verze 4.04

Instalace této verze Byznys online má přímou souvislost s verzí ERP Byznys

Zejména v případě, že je používán detail s aktualizovatelným gridem , je potřeba, s novou verzí ERP Byznys, instalovat i novou verzi Byznys online 2.0

S ohledem k implementaci nových funkcí  verze  MS SQL  je potřeba, provést validaci všech používaných konfigurací, v prostředí BYZNYS online. V případě nelezení nesrovnalostí postupujte podle pravidel popsaných v nápovědě systému, případně se obraťte na vašeho konzultanta.

 

 

 Nová funkcionalita :

 • byla dopracována konfigurace Obchodního partnera - přiblížení rozsahu funkcí k funkčnosti v ERP Byznys

 • implementována možnost volat v modálním formuláři jedné konfigurace, konfiguraci jinou.
  Použito př. v číselníku Obchodních partnerů, kde na detailu je možné volat př. knihu Vydaných faktur pro daného partnera.
  Toto je realizováno tak, že existuje sekundární konfigurace „Kniha FV OP“ která je pouze v tomto tlačítku volaná. Tímto postupem je možné jednoduše volat podřízené konfigurace v libovolné částí Byznys online 2.0 (detaily, rozklady, atd.)

 • u konfigurací, obsahující grid v detailu, je nově možné nastavit parametr, určující, zda bude možné uložit doklad bez položek

 • identifikace aktivovaného uživatelsky upraveného gridu – vizualizace aktivního gridu
  Uživatel si zobrazí, případně skryje, některé sloupce (filtry popisky atd.) a následně je některé chování popisováno jako chyba. Je tedy potřeba, aby základní testování bylo vždy v originálním zobrazení.
  Uživatelské nastavení gridu je označeno červeným bodem, viz. obrázek