Novinky Byznys online - verze 4.20

Novinky Byznys online - verze 4.20

Pro naše uživatele jsme připravili nové funkcionality modulu Byznys online 2.0 od verze 4.20

Instalace této verze Byznys online má přímou souvislost s verzí ERP Byznys.

Zejména v případě, že je používán detail s aktualizovatelným gridem , je potřeba, s novou verzí ERP Byznys, instalovat i novou verzi Byznys online 2.0

 

  • Nové zobrazení záznamů (gridů) na seznamech konfigurací (nabídek)

Nově je na seznamech konfigurací zafixována velikost pro zobrazení jednotlivých záznamů, tento prostor pro záznamy je doplněn posuvníkem, kterým je možno záznamy, v tomto prostoru, posouvat myší tak, jak je obvyklé. Tento grid je implementován jak pro zobrazení hlavního seznamu, tak v případě použití gridu v detailu.

 

 

 

  • Nové možnosti úprav seznamů konfigurací (nabídek)

V nové verzi Byznys online 2.0 je umožněno přesouvat (myší) jednotlivé sloupce, měnit jejich šířku, dle individuálních požadavků každého uživatele.
Tyto úpravy si systém vždy zapamatuje, ke každému přihlášenému uživateli. Je také možno toto nastavení zrušit a tím následně přejít do originálního nastavení. Tato funkce je taktéž implementována do seznamu i do gridu v detailu.

  • Změna pozic ovládacích prvků – optimalizace uživatelského rozhraní

Ovládací prvky (tlačítka) z původně pravé stany, byla přesunuta na levou, s ohledem na lepší ergonomii při práci uživatele s aplikací.

 

 

 

  • Změna pozice tlačítka „Přidej“ na položkách detailu záznamu

Nově je tlačítko „Přidej“ na položkách detailu umístěno nad tyto položky. Při přidávání  - záznamu, řádku detailu je zajištěno, aby byly viditelné poslední 3 zadané řádky.

 

 

 

 

  • Oříznutí názvu nabídky

Pokud je název nabídky delší, než daný prostor, dojed k oříznutí s tím, že jsou doplněny 3 tečky„…“ tak, aby uživateli bylo zřejmé, že není zobrazen celý název nabídky.

 

 

  • Export seznamu do XLS MS Excel

Po instalaci nové verze Byznys online 2.0 se automaticky zpřístupní možnost exportu seznamu do XLS.  Není tedy, nově, potřeba mít nainstalovaný MS Excel na serveru.  Ikona exportu do MS Excelu se zobrazí vždy nad uvedeným seznamem a nabídku je možné uživatelsky deaktivovat zápisem skriptu (viz. Nápověda)

 

 

 

  • Objekt pro výběr akce

V případě,  že existuje více jak jeden odkaz na řádku seznamu, např. detail a tisk je nově vložen objekt pro výběr akce.