Novinky Byznys online - verze 3.82

Novinky Byznys online - verze 3.82

  •  Možnost postavení strukturovaného menu

Pro zvýšení přehlednosti jednotlivých nabídek je nově zabudována možnost definice strukturovaného menu. Strukturované menu se definuje v Nastavení Byznys online“ na záložce „Uživatelé“, kde do pole „Web“, které slouží  ke zpřístupnění jednotlivých konfigurací a jejich pořadí jednotlivým uživatelům, přibyla možnost definice struktury (pro jednu úroveň)

Příklad tímto zápisem „<Centrální menu >,12,24,7,9,4,31,<Doprava>,16,21,<Servis>,22,23“.

  • Nově je podporován objekt PUV jkr_image (formou shape s barvou pozadí nebo zobrazením vlastního obrázku)

Nyní je možno, na detailu záznamu,pomocí PUV, vložením objektu U_IMAGE definovat obrázky. U těchto objektů je možno definovat cestu ke zdrojovému obrázku, barvu pozadí, barvu rámečku, šířku rámečku a úroveň hloubky (pozadí/popředí). Po validaci konfigurace daný definovaný soubor obrázku (JPG) je automaticky nahrán do struktury IS.

Příklad použití obrázku v detailu:

 

  • Zjednodušení procesu ukládání 

Ukládání záznamu se nyní provede v jednom kroku, namísto původních 3  (odstraněna kontrolní stránka a stránka oznamující výsledek uložení.). Tlačítko Ulož, provede uložení a návrat na seznam a tlačítko Ulož a pokračuj, provede uložení a návrat na detail záznamu.

  • Implementovali jsme možnost exportu gridu do formátu xls (MS Excel)

Nově do seznamového zobrazení dat přibyla možnost exportu tohoto seznamu do Excelu. Tlačítko je umístněné v pravé horní části viz. obrázek. Proto, aby toto tlačítko bylo aktivní, musí být na serveru, kde je instalován Byznys online, instalován i MS EXCEL. Po exportu je nabídnuto uložení, nebo otevření vytvořeného XLS souboru.