Novinky Byznys online - verze 3.77

Novinky Byznys online - verze 3.77

 

  • Implementace nového gridu

Do prostředí Byznys online by implementován asynchronní grid. Zpracování tohoto gridu je zhruba 2x rychlejší, než u staré varianty. Každý refresh, dotaz na grid, hledání, vrací pouze objekt gridu a není nutné stavět kompletní html. Grid umožnil aplikaci hledání a filtrování na všechna zobrazovaná data, bez ohledu na jejich existenci na SQL. Nový grid je plně kompatibilní s původním gridem a existující konfigurace není třeba nikterak měnit, či upravovat s výjimkou definice šířky sloupce. Bylo zapotřebí změnit algoritmus výpočtu šířky sloupce. Systém sečte všechny délky field_len ze VSECHNO a poměrem je rozdělí do zobrazených sloupců, nově na 100%. Je tedy třeba, v případě, kdy dojde k rozpadnutí šířky sloupců v gridu v konfiguraci, upravit hodnoty field_len jednotlivých zobrazených položek gridu.

Sloupcový filtr – systém umožnuje vybrat sloupec gridu a k němu nadefinovat filtr. Po této definici je pod hlavičkou gridu daného sloupce zobrazen objekt s možností zadání filtrované hodnoty. Filtr automaticky ctí datový typ položky, nad kterou je vytvořen. Tedy př. chci vytvořit filtr nad datumovou položkou,  systém vytvoří automaticky filtr s vazbou na datumový číselník s možností zadání data od do ob1.

Výčtový sloupcový filtr. Je možné nadefinovat v konfiguraci výčtový filtr . V tomto případě je pod hlavičkou v gridu, u položky označené tímto typem, vytvořen objekt comboboxu, s naplněnými sumarizovanými hodnotami tohoto pole. Tento typ filtru je možné použít pouze u položek datového typu CHAR, MEMO.

Sloupcové filtry lze aplikovat i na sloupce, které nejsou na SQL, ale jsou asované v konfiguraci SQL. WHERE běží proti VFP tabulce, kde jsou sloupce dostupné.

Podpora fultextového hledání je zabudovaná na všechny sloupce všech datových typů nového gridu. Je možné aplikovat fulltext hledání i na sloupce, které fyzicky neexistují na SQL serveru. Nově se WHERE aplikuje na tabulku VFP.

 

  • Podpora jazykových mutací

Do prostředí Byznys online byla implementována podpora jazykových mutací webového rozhraní. Uživatel má možnost v prostředí Byznys ERP definovat standardní funkcionalitou slovníky a tyto přenést do webového prostředí Byznys online. Jednotlivé webové konfigurace automaticky dohledávají každý textový výraz ve vybraném slovníku a v případě, že výraz byl nalezen, je tento použit pro zobrazení. Tímto způsobem je možné zabezpečit kompletní překlad jakékoli konfigurace, prakticky do libovolného jazyky podporovaného operačním systémem.

Výhodou je úplný uživatelský interface v prostředí uživatele, bez nutnosti instalace dalších aplikací.

Přesný postup realizace jazykových verzí je popsán v nápovědě modulu Byznys online.