MENU Zavřít

Novinky Byznys online 3.0 ve verzi 4.45

  • 14. 6. 2021

V aplikaci Byznys online 3.0 jsme pro naše uživatele jsme připravili několik novinek 

  • Úpravu gridu – plovoucí grid

Do modálního formuláře Uživatelského nastavení byla přidána možnost nastavení parametru - fixní šířka gridu. Tento parametr zajistí, že aktivní grid, který je spuštěn, zaplní maximálně šířku příslušného zařízení a poměrným způsobem rozdělí sloupce v této šířce. Nastavení parametru je také možné zadat na úrovni definicí Konfigurace.

  • Byla přidána funkčnost, obdoba funkce  alert(), která umožňuje "volat" jak jednoduché, informativní hlášky, tak hlášky rozhodovací.

    Příklad:
    Zobrazí varování, či jednoduchý dialog, nutící uživatele vybrat si ze zvolených tlačítek. Volitelně může obsahovat checkbox, nebo textbox.

Podobné
články

Systém Byznysonline.eu vám přináší Seyfor