MENU Zavřít

Novinky Byznys online 3.0 ve verzi 4.29

  • 25. 4. 2020

V nové aplikaci Byznys online 3.0 je pro uživatele připravena celá řada nových funkcí, které podporují rychlost, výkonost a podporují intuitivní práci s aplikací.

  • Podpora vlastností ReadOnly pro textbox, editbox a comobox

Podpora vlastnosti ReadOnly (pouze pro čtení) na formulářových objektech – textbox, editbox a combobox.
Nyní lze pomocí PUV v návrháři nastavit objektům vlastnost, která znemožní editaci hodnoty v ní uvedené, hodnota bude tzv. pouze pro čtení. Zároveň se tato hodnota odesílá na server, což je hlavní rozdíl oproti vlastnosti Disabled.

  

  • Zapínání a vypínaní filtrů na gridech   

Doposud bylo možné v gridu filtr pouze nastavit a v případě potřeby filtr zrušit (odstranit). Nová funkcionalita práci s filtry rozšiřuje o možnost použitý filtr, v případě potřeby, pouze vypnout/zneaktivnit, nebo zapnout/aktivovat, bez nutnosti filtr úplně odstranit a poté znovu nastavovat.

  

  • Anglický překlad Byznys online 3.0

Podporován překlad do anglického jazyka

  • Součtový řádek pro editační grid 

Do zápatí editačního gridu byl přidán součtový řádek (obdobně jako je tomu již u gridu v seznamu), který interaktivně zobrazuje součty numerických hodnot jednotlivých sloupců.

  

  • Multivýběr v gridu 

Grid podporuje novou vlastnost – Selectable, která umožňuje označovat jednotlivé řádky jako vybrané. Výběrový grid obsahuje na každém řádku zaškrtávací checkbox, pro výběr řádku. Vybrané řádky lze dále zpracovávat, například pro hromadné operace.

  

  • Našeptávač - „pseudo“ číselník 

Standardní číselník umožňuje výběr pouze existujících hodnot (Musí vždy existovat vazba, protože se ukládá odkaz na konkrétní záznam v datech).
Nově lze číselník použít jako našeptávač, což znamená, že primárně lze zadat libovolnou hodnotu a zároveň, v případě existence v datech (tzv. našeptání), hodnotu vybrat z dat číselníku.

 

 

  • Nabídka pro operace s řádky gridu

Každý řádek gridu může obsahovat libovolný počet příkazů pro práci s konkrétním řádkem. Typicky to může být editace řádku, detail z řádku, mazání řádku. Pokud řádek obsahuje více než jednu operaci, uspořádají se tyto operace do roletkového menu.

 

 

 

  • Nastavení konfigurace – rychlé volání

Administrátorskou nabídku Nastavení konfigurace lze nově volat přímo z aktuálně otevřené konfigurace, pomocí tlačítka umístěného v hlavičce (v seznamu i v detailu)

 

Podobné
články

Systém Byznysonline.eu vám přináší Seyfor