MENU Zavřít

Novinky Byznys online 3.0 ve verzi 4.31

  • 25. 5. 2020

V nové verze aplikace Byznys online 3.0 jsem pro uživatele připravili nové funkce, které podporují intuitivní práci s aplikací

  •  Aplikace Byznys online 3.0 nově podporuje klávesové zkratky

 

Přidej záznam na seznamu  F3
Přidej na gridu detailu   F3 
Ulož na detailu   CTRL+U 
Ulož a pokračuj na detailu   CTRL+S 
Tisk na seznamu   CTRL+P 
Export do XLS  CTRL+E 
Refresh na seznamu   CTRL+R 

 

 

 

  

  • Kalendář Byznys v aplikaci Byznys online 3.0 nově podporuje organizační strukturu definovanou v B6

Definice organizační struktury umožní, aby "nadřízený" měl možnost  viděl všechny "podřízené" kalendářové záznamy osob, definovaných ve formuláři Nastavení kalendáře.
V určený den je tak v kalendáři několik záznamů jedné události, v návaznosti na vybrané osoby, dle Nastavení kalendáře. Záznamy jsou pro lepší orientaci odlišeny barevně.

Aplikace umožňuje přidávání a opravu kalendářových záznamů. Lze volit různé pohledy na kalendář, např. denní, týdenní, měsíční zobrazení.
V aplikace lze pracovat jak s kalendářem vlastním, tak také s kalendářovými záznamy jiných osob, vybranými dle organizační struktury. 

 

Jednotlivé kalendářové záznamy je možné libovolně po ploše přetahovat (pomocí myši metodou drag and drop), seskupovat a řadit, přičemž každá ikona je vycentrována do nejbližšího (neviditelného) sloupce a řádku.

 

Logika zpracování vychází z předpokladu, že uživatel na řídící úrovni bude mít práva nahlížet na záznamy svých podřízených, naopak pracovník na nejnižší úrovni bude moci nahlížet pouze na své záznamy (odeslané i přijaté). Nastavení Byznys ERP - v menu zvolíme modul Informace - Číselníky - Organizační struktura a přes tlačítko Přidej vybereme uživatele

Podobné
články

Systém Byznysonline.eu vám přináší Seyfor