MENU Zavřít

Novinky Byznys online 3.0 ve verzi 4.32

  • 25. 6. 2020

V aplikaci Byznys online 3.0 byly vyvinuty nové funkce, které výrazně zvyšují zabezpečení celé aplikace a jejichž součástí je několik mechanik :

  •  Dvojí autorizace

Systém Dvojí autorizace, při kterém je, po zadání jména a hesla, vyžadováno zadání klíče SMS. Tento klíč je zaslán formou SMS na mobilní telefon daného uživatele, který musí klíč zadat, teprve poté je do aplikace přihlášen.
Platnost SMS klíče jsou 3 minuty, v případě, že uživatel 3x chybně zadá tento klíč, opakovaný pokus je možný po 2 minutách, kdy systém dovolí opakovaný pokus o přihlášení.

  • Exkluzivní přístup

Zapnutím této funkce systém neumožní vícenásobné přihlášení jednoho uživatele.

Zasílání SMS klíče zajišťuje aplikace BSMS, instalovaná do mobilního telefonu, který má přístup k databázi ERP Byznys. Nastavení se provádí přímo v aplikaci BSMS.

Nastavení obou výše uvedených funkcí je možné jak v ERP Byznys,  také přímo v aplikace Byznys online 3.0 - Konfigurace nastavení

  • V případě že uživatel 3x chybně zadá heslo, systém čeká 2 minuty, než dovolí opakovaný pokus o přihlášení.
  • Platnost SMS klíče jsou 3 minuty, odpočet času je vidět na prohlašovací obrazovce, pod polem pro vložení klíče
 

Podobné
články

Systém Byznysonline.eu vám přináší Seyfor